Zona de pericol de explozie gaz

Knee Active Plus

Poate ajunge la explozie, dar în sfera explozivã, adicã conține gaze, vapori sau praf. Iar acest lucru iese din elementele de bazã ale afacerilor chimice, rezervoarelor, rafinãriilor, centralelor electrice, magazinelor de vopsea, a uzinelor chimice, a plantelor de ciment și a multor diferite, în cazul în care apar prafuri sau pulberi.

Pentru cã, în unele țãri ale Uniunii Europene prin greutatea reglementãrilor de siguranțã ani au fost semnificativ diferite unul de celãlalt a avut, de asemenea, un obstacol mare pentru schimbul de bunuri, sa decis sã le unifice, impunând dispozitive care funcționeazã în așa-numitele zone vulnerabile. ATEX.

Care sunt marcãrile ATEX atunci?În conformitate cu aceastã definiție sunt stabilite cerințe detaliate, date din actul juridic al Uniunii Europene, care trebuie sã fie îndeplinite de toate produsele, acordate pentru a da în atmosfere potențial explozive. Cerințele care nu sunt acoperite de aceste pãrți pot fi organizate intern în anumite state membre ale UE, nu pot fi diferite fațã de pãrțile UE și nici nu pot exacerba cerințele.Toate dispozitivele destinate utilizãrii în zone potențial explozive trebuie sã fie etichetate în comun cu modelul introdus de directivã. Aceste marcaje provoacã o serie de simboluri care definesc diferiți parametri obligatorii pentru aceste instrumente. Și doar:Prin aplicarea pe produs a mãrcii CE, producãtorul declarã cã acest efect îndeplinește cerințele esențiale ale directivei.Spațiile în care se vorbește amenințãrile cu explozie au fost rãspândite în zona de pericol. Desemnarea zonei periculoase indicã atât tipul de amenințare, cât și forța sa:- zona de gaze, lichide și vaporii lor a fost marcatã cu litera G- zona de praf combustibil - litera D.Apoi dispozitivele rezistente la explozie au fost împãrțite în douã grupe:- familie În schimb, acestea sunt feluri de mâncare destinate publicãrii în mine,- grupa II - dispozitive de date pentru poziția pe dimensiuni în camere amenințate de explozia gazelor, a lichidelor sau a prafurilor.Urmãtoarea clasificare determinã gradul de etanșeitate al carcasei antenei și rezistența la lovituri.Efectul este un grup special de temperaturã, adicã temperatura maximã a suprafeței la care poate funcționa dispozitivul.Care sunt avantajele utilizãrii semnului ATEX:- asigurarea securitãții în casele industriale,- limitarea pierderilor economice generate de posibilele amenințãri sau defecțiuni,- reducerea perioadelor de nefuncționare în artã,- asigurarea calitãții necesare a dispozitivelor.