Directiva ue 97 23 noi

Directiva UE Atex stabilește cerințele de bazã care trebuie îndeplinite de toate produsele care sunt puse în funcțiune în atmosfere potențial explozive. Standardele corelate funcțional cu principiul stabilit de cerințe specifice. În cadrul reglementãrilor interne organizate în fiecare stat membru, sunt reglementate cerințe care nu sunt specificate nici de directivã, nici de standardele interne. Normele interne nu pot fi incompatibile cu dispozițiile directivei și nici nu pot adera la înãsprirea cerințelor impuse de directivã.

Directiva Atex a fost introdusã într-un apartament pentru a minimiza riscul, care este unificat prin utilizarea oricãrui material din secțiunile în care poate trãi atmosfera potențial explozivã.Producãtorul are o mare responsabilitate pentru a determina dacã un anumit produs este supus evaluãrii cooperãrii cu principiile atex și pentru adaptarea materialului la ultimele reguli.Se solicitã aprobarea Atex pentru produsele care sunt recepționate în zona de pericol de explozie. Prin urmare, zona periculoasã a începutului este un domeniu în care se obțin, se utilizeazã sau se depoziteazã substanțe care, în combinație cu aerul, pot forma amestecuri explozive. În special, sindicatele unor astfel de substanțe includ: lichide, gaze, pulberi și orice inflamabil. Ele pot apoi trãi, de exemplu, benzine, alcooli, hidrogen, acetilenã, praf de cãrbune, praf de lemn, praf de zinc.În cazul unui accident, o explozie are ca rezultat o cantitate mare de energie rezultatã dintr-o sursã de aprindere eficientã care ajunge într-o atmosferã explozivã. Dupã declanșarea focului, acesta intrã într-o explozie care creeazã un mare risc pentru alimente și sãnãtatea umanã.